Elszámoltatási kisokos

 

 

Elszámoltatás: A közbeszédben népszerű kifejezés. A közpénzgazdálkodás során elkövetett szabálytalanságok feltárását és az elkövetők felelősségre vonását értik alatta.

Átvilágítás: Esetünkben gazdálkodó szervezetek működésének és gazdálkodásának átfogó ellenőrzését jelenti, a vagyonkezelői kötelezettségek betartására fókuszálva.

Az átvilágítás menete: a) A gazdálkodó szervezet gazdasági kapcsolatainak vizsgálata. b) A szabálytalanságot felvető gazdasági események kiszűrése. c) A szabálytalanság realizálása, tényállásának kidolgozása. d) A szabálytalanság minősítése. Büntetőjogi tényállási elemek beazonosítása. e) Feljelentés kidolgozása.

Az elszámoltatás menete: a) Feljelentés. b) Nyomozás. c) Vádemelés. d) Első fokú bírósági eljárás. e) Másodfokú bírósági eljárás. f) Jogerős ítélet. g) Elmarasztalás esetén büntetés-végrehajtás.

Pótmagánvád: A sértett azon lehetősége, amellyel feljelentés elutasítása, eljárás megszüntetése és vádelejtés esetén élhet, a vád képviseletének átvételével. Az igazságszolgáltatásra hatással lévő politikai „ellenszélben” az egyetlen eszköz, hogy az úgynevezett „érzékeny” ügyeket a sértett – megkerülve az ügyészséget – a bíróság elé juttassa.

A közpénzgazdálkodás „slágerbűncselekményei”: Egyértelműen a vagyon elleni bűncselekmények, melyek közül ezen a téren kiemelkedik a hűtlen kezelés, sikkasztás és a gazdasági csalás. Jellemző még az okiratokkal és a számvitellel kapcsolatos bűnelkövetés valamint a költségvetési csalás. Nehezen realizálható, de markánsan jelen van a Btk. 420.§, a Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban.

Ügyek: Az ügyek menüpont alatt találhatóak a közpénzgazdálkodás során feltárt szabálytalanságok közérthetően megfogalmazott, az érintetteket nem beazonosító leírásai, olyan terjedelemben, amely nem sérti vagy befolyásolja a nyomozások, a bűnüldözés érdekeit. Itt megtalálhatóak az elkövetési értékek, az üggyel kapcsolatos sajtómegjelenések és egy infografika, ami jelzi az ügy aktuális állását.

Jegyzetek: A jegyzetek menüpont tartalmazza az ügyekkel kapcsolatos kommentárokat, észrevételeket, magyarázatokat, illetve minden olyan tájékoztatást, ami indokolt.

Bűncselekmény: Az a szándékosan, vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A bűncselekmény olyan cselekmény, amely a) tényállásszerű, a büntető törvénykönyv szerint büntetendő, b) jogellenes, a társadalomra veszélyes, c) bűnös, azaz szándékos, vagy gondatlan.

Társadalomra veszélyes cselekmény: Az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági szervezetek gyűjtőfogalma a magyar polgári jogban.

Kár: A bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés.

Vagyoni hátrány: A vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny.

Teljeskörűség

Hatékonyság

Gyorsaság

Tisztességes eljárás

Transzparencia

Legfrissebb jegyzetek